Kárrendezés, műszaki vizsga nélkül, a vírus ideje alatt…

Kárrendezés, műszaki vizsga nélkül, a vírus ideje alatt...

A vírus miatti korlátozásokat részben feloldották, azonban rengeteg autó továbbra sem jelenik meg a műszaki vizsgán – jelezték partnereink.

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy baleset esetén a biztosító hogyan jár el érvénytelen műszaki vizsgával közlekedő, balesetet okozó járművek esetében.

Vajon, hogy történik a kárrendezés?

Utána jártunk és megkérdeztük az Aegon Biztosító szakértőjét, aki készségesen az alábbi tájékoztatást adta részünkre:

A kárrendezés tekintetében a biztosítónak nem a műszaki érvényességéről szóló papír számít, hanem a gépjármű tényleges állapota (koronavírusos helyzettől függetlenül is). Súlyosan elhanyagolt műszaki állapot esetén is térít a biztosító a károsultnak, azonban 1,5 millió Ft-ig visszaköveteli azt az üzemben tartótól.

Úgy gondoljuk, hogy e törvényi szabályon nem is indokolt lazítani, hisz nincs az a veszélyhelyzet, ami súlyosan elhanyagolt műszaki állapotú autók forgalomban való részvételét indokolná.

Gfbt. 15. § A biztosítás nem terjed ki arra a kárra, amely

 1. a)a károkozó gépjárműben elhelyezett tárgyakban keletkezett, ha ezek nem a gépjárművel utazók személyi használatára szóló tárgyak;
 2. b)a károkozó gépjárműben keletkezett;
 3. c)a károkozó gépjármű biztosítottjainak egymással szembeni igényéből származó dologi kárként, illetve elmaradt haszonként keletkezett;
 4. d)sugárzó, toxikus anyagok és termékek hatására, vagy az egészségügyi hatóságok részéről a sugárzás káros hatásainak megszüntetését célzó intézkedések folytán keletkezett;
 5. e)a gépjármű balesete nélkül az út burkolatában keletkezett;
 6. f)a gépjármű – forgalomban való részvétele nélkül – munkagépként való használata során keletkezett;
 7. g)álló gépjárműre fel-, illetve arról való lerakodás következtében keletkezett;
 8. h)üzemi balesetnek minősül, és a gépjármű javítási vagy karbantartási munkái során keletkezett;
 9. i)gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során következett be;
 10. j)környezetszennyezéssel a gépjármű balesete nélkül keletkezett;
 11. k)a gépjármű üzemeltetésével egyéb vagyontárgyban folyamatos állagrongálással okozott, illetőleg állagromlásból adódott;
 12. l)háború, háborús cselekmény, terrorcselekmény következményeként keletkezett.

Visszkereset:

 1. §(1)A biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a 36. § (6) bekezdésében meghatározott előlegezés esetén a Kártalanítási Számla kezelője az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti:[1]
 2. a)attól a vezetőtől, aki a gépjárművet az üzemben tartó vagy az egyébként jogosan használó engedélye nélkül vezette;
 3. b)a biztosítottól, több biztosított közös károkozása esetén bármelyiküktől, ha a kárt jogellenesen és szándékosan okozták;

c)[2] a vezetőtől, ha a gépjárművet alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át, kivéve, ha bizonyítja, hogy a vezető alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotát nem ismerhette fel;

 1. d)a vezetőtől, ha a gépjármű vezetésére jogosító engedéllyel nem rendelkezett, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át, kivéve, ha bizonyítja, hogy a gépjárművet engedéllyel vezető esetében a gépjárművezetői engedély meglétét alapos okból feltételezte;
 2. e)az üzemben tartótól, ha a balesetet a gépjármű súlyosan elhanyagolt műszaki állapota okozta;
 3. f)a vezetőtől, ha a kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta;
 4. g)az üzemben tartótól, illetve a vezetőtől, ha a szerződés megkötésekor, a biztosítási esemény bekövetkezésekor, vagy egyébként terhelő közlési, változásbejelentési, kárbejelentési kötelezettségét nem teljesítette, oly mértékben, ahogyan ez a fizetési kötelezettséget befolyásolta.

(2)[3] Ha a biztosított az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a vezető az f) pontban felsorolt esetekben köteles a megtérítésre, a teljesített szolgáltatások keretei között egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban a biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a Kártalanítási Számla kezelője legfeljebb 5 millió Ft-ig érvényesítheti követelését.

(3)[4] Ha a biztosított az (1) bekezdés d) pontjában, valamint az üzemben tartó az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben köteles a megtérítésre, a teljesített szolgáltatások keretei között egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban a biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a Kártalanítási Számla kezelője legfeljebb 1,5 millió Ft-ig érvényesítheti követelését.

(4) Ha az üzemben tartó, illetve a vezető bizonyítja, hogy az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott kötelezettségét nem szándékosan szegte meg, a biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a Kártalanítási Számla kezelője követelését az általa teljesített szolgáltatás keretei között legfeljebb 500 ezer Ft-ig érvényesítheti.

(5) Az elhunyt biztosított örököseivel szemben a biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a Kártalanítási Számla kezelője nem érvényesíthet megtérítési igényt.

 

Fontos, hogy ne felejtsük el azonban azt sem, hogy károkozás esetén a biztosító saját igazságügyi szakértője bevonásával vizsgálja a gépjármű műszaki állapotát is!

 

Köszönjük  Drevenka Editnek  a Aegon Biztosító PR igazgatójának a  szíves tájékoztatást.

 

Oszd meg információnkat  a Facebook-on, hogy minél több autótulajdonoshoz eljussanak!

 

Kép forrása: https://pixabay.com/hu/photos/baleset-cserbenhagy%C3%A1sos-b%C5%B1n%C3%B6z%C3%A9s-1497295/

 

Írd meg nekünk, ha elégedett vagy ezzel a partnerrel!

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hol tudunk biztosítani műszaki vizsgát?
Csak válassz a települést vagy egy budapesti kerültet, ahol műszaki vagy eredetiségi vizsgát szeretnél és már mutatjuk is legkorrektebb partnereket

Segíthetünk? +36 70 420 9224