Gépjármű átírás használt autó vásárlása esetén

Gépjármű átírás használt autó vásárlása esetén

Használt gépjármű tulajdonjogának átírása során az Okmányiroda a tulajdonjogi változást nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartásba vétel feltétele, hogy a tulajdonos rendelkezzen magyarországi lakcímmel.

Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat el.

Ha érvényes forgalmazási korlátozás van a járművön, akkor az eladás bejelentés ténye a teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtása vagy megküldése esetén sem jegyezhető be a nyilvántartásba. Az okmányiroda a bejelentés tényének bejegyzését elutasítja.

Érvényes műszaki vizsga vagy érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nélkül is nyilvántartásba vehető a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás, és a törzskönyv kiadható, de forgalmi engedélyt az új tulajdonos-üzembentartó csak később, érvényes műszaki vizsga vagy érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás igazolása után kaphat.

Külföldről nem kezdeményezhető a jármű átírása!

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást:

 1. Az Eladó részéről a változástól számított 8 napon belül, a teljes bizonyító erejű magánokirat eredeti vagy másolati példányának benyújtásával postai vagy elektronikus úton. Elektronikus úton a gépjármű korábbi tulajdonosa (eladó, ajándékozó) az alábbi feltételek esetén jelentheti be a tulajdonjog változását:
 • a kérelmezőnek rendelkeznie kell Ügyfélkapu regisztrációval
 • a járműnek egyedüli (1/1-es) tulajdonosa
 • a járműre vonatkozóan nem szerepel értékesítési tilalmat tartalmazó záradék a nyilvántartásban
 • a kérelmet  saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem tehető meg a bejelentés)
 1. A Vevő részéről 15 napon belül az adás-vételi szerződés megkötésétől számolva személyesen, vagy meghatalmazott által kell bejelenteni. Az új tulajdonos (vevő) részéről történő gépjármű átírás teljes körű elektronikus ügyintézésére nincs lehetőség

Miért fontos a bejelentés?

Azért  fontos (főleg a régi tulajdonosnak), mert az önkormányzat felé fizetendő egész éves gépjárműadó alanya az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett jármű nyilvántartásban (hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (együtt: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Hatóság a járművet hivatalból kivonja a forgalomból, illetve szabálysértési eljárásra és bírságra is számítani kell.

A kivonás időtartama függ attól, hogy a Vevő mennyi időn belül tett eleget a bejelentési kötelezettségnek, a kivonás időtartamát Kormányrendelet szabályozza.

Átíráshoz szükséges okmányok:

 • tulajdonjog megszerzését igazoló okirat (adás-vételi szerződés, hatósági határozat, ajándékozási szerződés),az adás-vételi szerződés 4 példányban, pontosan kitöltve, eladó és vevő, illetve 2 tanú aláírásával kell benyújtani,
 • a járműhöz már korábban kiadott forgalmi engedély, illetve törzskönyv (ha korábban kiadásra került), korábban felhasznált járműkísérő lap,
 • a Vevő részéről megkötött kötelező felelősségbiztosításról szóló igazolás,
 • személyes okmány (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímkártya,
 • képviseleti (meghatalmazotti) eljárás esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást, a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímkártya),
 • vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolás, (Az illeték megfizetési módja: eljárást megindítását megelőzően készpénz átutalási megbízás útján, vagy az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával, vagy készpénzzel.),
 • vagyonszerzési illeték mentességét igazoló dokumentum (Pl: házastársak közötti vagyonátruházás esetén, házastársi vagyonközösség megszüntetése esetén, egyenes ági rokonok között) szükséges dokumentumok: házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat,
 • 60 napnál nem régebbi előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló hatósági bizonyítványt,
 • banki hitel esetén az elidegenítési tilalmat töröltetni kell, törlés esetén az Eladó megkapja a törzskönyvet a pénzintézettől és a nyilvántartásból is töröltetni kell a záradékot,
 • hitelátvállalás esetén szükségesek a pénzintézeti okmányok,
 • bizalmi vagyonkezelés esetén, a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot,
 • jogi személyesetén, ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
 • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot (pl. teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás).

 

Forrás: nyilvantarto.hu

Kép forrása: pixabay

Írd meg nekünk, ha elégedett vagy ezzel a partnerrel!

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hol tudunk biztosítani műszaki vizsgát?
Csak válassz a települést vagy egy budapesti kerültet, ahol műszaki vagy eredetiségi vizsgát szeretnél és már mutatjuk is legkorrektebb partnereket

Segíthetünk? +36 70 420 9224